Nerinai.lt - nėriniai, mezginiai, nėrinių brėžiniai, pamokos bei patarimai - Gerosios akies mezgimas

Gerosios akies mezgimas


Mezgant gerąją akį, siūlas yra už virbalo - išvirkščiojoje mezginio pusėje. Dešinysis virbalas iš kairės į dešinę veriamas į akį.

Tada virbalu iš vršaus užkabinamas mezginio siūlas. Jis ištraukiamas per akį. Naujoji akis yra ant dešiniojo virbalo, o nuo kairiojo _ nuleidžiama senoji akis. 

Tai yra geroji akis, išmegzta iš viršaus. Ji užkabinama už viršutinio akies siūlo.

Gerąją akį galima išmegzti iš apačios. Dešiniuoju virbalu, iš dešinės į kairę veriant į akį

 

užkabinamas mezginio siūlas. Šis ištraukiamas per akį. Ji nuleidžiama nuo kairiojo virbalo.

 

IŠVIRKŠČIOSIOS AKIES MEZGIMAS

Išvirkščiąją akį galima išmegzti dviem būdais.

I būdas. Mezgimo siūlas prieš akį — gerojoje mezginio pusėje. Dešinysis virbalas veriamas į akj iš dešinės į kairę. 

Virbalas keliamas j viršų ir, sukant į dešinę  pusę, užkabinamas mezgimo siūlas. Siūlu apsuktas virbalas leidžiamas žemyn ir perveriamas per akį. Akis nuleidžiama.

II būdas. Mezgimo siūlas prieš akį  — gerojoje mezginio pusėje Dešinysis virbalas veriamas į akį iš dešinės į kairę. Jį galu sukant iš viršaus į apačią, užkabinamas mezginio siūlas. Šis pertraukiamas per akį, kuri nuo  kairiojo virbalo nuleidžiama.

 

Visų mezgimo raštų pagrindą sudaro mezgimas gerosiomis ir išvirkščiosiomis akimis.